– Gjennom nordområdepolitikken vil vi styrke norske interesser, øke samarbeidet med land som har interesser i Arktis og legge til rette for næringsutvikling og god samfunnsutvikling i nord, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding fra Utenriksdepartementet

Brende trekker frem havstrategien, styrking av universiteter og høyskoler og bedre kobling mellom kunnskap og næring som viktige områder. Nye tiltak som foreslås på neste års budsjett omfatter blant annet etablering av en kompanistridsgruppe ved Garnisonen i Sør-Varanger, igangsetting av det store havforskningsprosjektet «Arven etter Nansen» og etablering av nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund på Svalbard.

For 2016 bevilget regjeringen 2,7 milliarder til nordområdene. 

«Økningen i samlet bevilgninger til nordområdetiltak skyldes i blant annet ferdigstillingen av det i

. Prosjektet Framsenteret i Tromsø er også et stort prosjekt som videreføres.» står det i pressemeldingen.