– Når staten pålegger en storstilt reduksjon av produksjonen og verdiskapningen i området, må vi kunne forvente at grunnlaget for avgjørelsen er solid og etterprøvbart. Forutsigbarhet og vitenskapelig forankring var en forutsetning da trafikklyssystemet ble innført. Vi har imidlertid avdekket store hull i det faglige grunnlaget som vedtaket om reduksjon er basert på, sier havbruksbedriftenes talsperson Even Søfteland i en pressemelding.

Tidligere i år vedtok Nærings- og fiskeridepartementet at Produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stad, skulle farges rødt i det nye trafikklyssystemet.

Årsaken til det røde lyse skal være at påvirkningen fra lakselus på villaksen i området er på «et uakseptabelt» nivå.

Det innebærer at alle selskap i område må reusere sin matproduksjon med seks prosent, med virkning fra august i år.

Ifølge Even Søfteland vil reduksjonen på seks prosent tilsvare mellom 9000 og 12.000 tonn fisk, eller tilsvarende 3,5 til 4 millioner fisk.

– Ingen andre muligheter

I trafikklyssystemet deles landet inn i 13 fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten laks, eller om den må reduseres.

Havbruksbedriftene varslet allerede 3. juni at de ville gå til søksmål mot staten hvis vedtaket ble opprettholdt. De skriver i pressemeldingen at de blant annet har foreslått løsninger som å senke produksjonen med hele 12 prosent på våren.

– I departementets svar viste de vilje til å gå i dialog for å diskutere løsninger. Vi har selvsagt fulgt opp denne invitasjonen, men våre forsøk på dialog har dessverre ikke blitt besvart. Det synes vi er svært beklagelig, og vi ser nå ingen andre muligheter enn at retten må vurdere saken, sier Søfteland.

Ikke mot trafikklyssystemet

Han understreker at aktørene ikke er motstandere av trafikklyssystemet, og sier at uenigheten handler om det faglige grunnlaget som ligger til grunn for reduksjonen.

Han viser til at oppdretterne har iverksatt en rekke koordinerte og målrettede tiltak som har vist svært god effekt. Som et resultat av tiltakene er lusetallene i området langt under grensenivåene, og han mener det er paradoksalt at staten nå pålegger en reduksjon i verdiskapningen

– Å redusere produksjonen av landets nest viktigste eksportvare med 6 prosent, får store konsekvenser for lokalsamfunn, underleverandører og kommunenes skatteinntekter. Når et så inngripende tiltak mot næringen gjennomføres, må vi kunne forvente at de faglige og juridiske vurderingene som ligger bak er bunnsolide. Det er ikke tilfellet i denne saken, og vi bringer derfor nå saken til rettssystemet, sier Even Søfteland.

Les også:

Sjømatbedriftene: – Støtter oppdretterne i kampen mot staten

Vestlandsoppdretterne foreslår alternativ til rødt lys

Uklart om Brydes rolle i framtidig rettssak