Fiskeribladet har en liste over 25 kommuner som boikotter årets TV-aksjon søndag 18. oktober. Det er innlandskommunene som dominerer listen. Blant disse er Tynset, Alvdal, Lesja, Folldal og Meråker. Grunnen til boikotten er at Verdens Villmarksfond, WWF Norge, er tildelt årets TV-aksjon.

Fire land

Plastforurensing av havet blir av mange sett på som et globalt miljøproblem på lik linje med klimakrisen og tap av biologisk mangfold.

Ifølge WWF ender åtte millioner tonn plast i havet hvert år.

WWF skal bruke pengene som kommer inn på TV-aksjonen til å bekjempe plast i havet i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Pengene som blir samlet inn er øremerket tiltak i disse fire landene.

Kommunene som boikotter TV-aksjonen
 • Snåsa
 • Tydal
 • Meråker
 • Namsskogan
 • Høylandet
 • Grong
 • Os
 • Tynset
 • Alvdal
 • Rendal
 • Engerdal
 • Folldal
 • Lesja
 • Ringebu
 • Åsnes
 • Sør-Fron
 • Våler
 • Skjåk
 • Øystre-Slidre
 • Lavangen
 • Bardu
 • Moskenes
 • Grane
 • Hattfjelldal
 • Beiarn

Ifølge WWF er grunnen for å ha valgt ut de fire landene at en fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker i de fire landene.

Ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen (Sp), sier at formålet med aksjonen er god. Men at kommunen ikke ønsker å støtte TV-aksjonen.

Ikke politikerdrevet

Tynset-ordføreren sier at årsaken er WWF sitt syn på rovviltproblematikken der organisasjonen har kjempet mot felling av ulv som befolkningen i kommunen mener gjør livet surt for blant andre bøndene i kommunen.

– Vi har opplevd flere ganger at WWF stikker kjepper i hjulene når ulv skal felles.

Myhre Moen sier at boikotten av årets TV-aksjon ikke er politikerdrevet.

Hun sier at det er innbyggerne som klart har signalisert at kommunen ikke skal støtte TV-aksjonen. Så har politikerne fulgt det opp.

Hun sier videre at dette ikke bare er en Senterparti-sak.

Merete Myhre Moen (Sp), ordfører i Tynset Foto: Tynset kommune

I en avstemming i kommunestyret om kommunen skulle gi sin kommuneandel til TV-aksjonen eller til en annen organisasjon som jobber for plast i havet-saken, så stemte 26 av 27 kommunestyremedlemmer for at penger skulle gå til en annen organisasjon, sier hun.

NFKK støtter

Det er nesten ingen typiske kystkommuner som stiller seg bak boikotten av TV-aksjonen.

Leder i kystkommuneorganisasjonen Nettverk for fjord- og kystkommuner, NFKK, Ole Haugen (Ap), er også ordfører i sjømatkommunen Hitra.

Haugen sier at en mulig boikott av TV-aksjonen har vært tatt opp i NFKK.

– Men tema er så viktig: Plast i havet berører matfatet vårt. Derfor har vi valgt å støtte opp om TV-aksjonen.

Haugen sier videre at han har sympati for innlandskommunene som kjemper mot et urbant syn på rovvilt.

Ole Haugen (Ap), leder for Nettverk for fjord- og kystkommune og ordfører i Hitra. Foto: Privat

Kystkommunen Moskenes

Moskenes kommune i Nordland er ifølge oversikten til Fiskeribladet den eneste sjømatkommune av betydning som sier nei til å støtte årets TV-aksjon.

Her er formannskapets begrunnelse i et enstemmig vedtak gjort 9. juni i år:

«Formannskapet oppnevner ikke komité på grunn av organisasjonen WWF som har fått aksjonen i år, da dette er en organisasjon som har påført kvalfangstnæringen utfordringer …»

– Flere av oss her i kommunen har blandet erfaring med WWF, sier ordfører Lillian Irene Rasmussen (Moskenes bygdeliste).

– Men penger fra TV-aksjonen går jo til å hindre plastforsøpling i havet – ikke til å berike WWF?

– Jo, men det er WWF som har ansvaret for TV-aksjonen. Moskenes kommunene ønsker ikke å engasjere seg i TV-aksjonen i år. Men vi har gitt utfordringen videre om noen av kommunens innbyggere vil ta på seg oppgaven med å organisere arbeidet rundt TV-aksjonen. Det er det ingen som har meldt tilbake om at de ønske å gjøre, sier Rasmussen.

Forstår frustrasjonen

Rasmussen sier videre at kommunen heller ikke vil bidra med penger til årets TV-aksjonen.

At kommunen har dårlig råd, og er på robeklista, er også en grunn for ikke å bidra økonomisk, sier ordføreren.

WWF Norge er ikke imot bærekraftig kvalfangst. Men WWF-International er imot kvalfangst.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten er KrFs fiskeripolitiske talsperson.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten er KrFs fiskeripolitiske talsperson. Foto: Anders Furuset

Reiten sier at han ikke er enig med WWFs syn på kvalfangst. Men han mener at plast i havet er en så viktig sak et en ikke kan drive å ta forbehold for å støtte TV-aksjonen.

– Så lenge penger fra innsamlingen øremerkes formålet synes jeg det er greit å gi. Og hadde jeg vært kommunepolitiker, ville jeg ikke ha støttet boikotten, sier han.

Stortingspolitikeren fra Møre og Romsdal sier at han har bodd i Hedmark i mange år og at han derfor skjønner den store frustrasjon det er på innlandet om rovviltpolitikken.

Ikke tid og sted for å skyte ulv

Stortingsrepresentant og Høyres fiskeripolitiske talsperson, Tom-Christer Nilsen, sier at TV-aksjonen ikke er riktig tidspunkt og sted for å skyte ulv.

– Jeg er også imot en del av det WWF står for samtidig som jeg ser at organisasjonen har gjort mye bra. Jeg mener at her må vi se på at pengene går til en god sak, sier han.

Nilsen sier at pengene som samles inn jo skal gå til å hindre plast i havet og ikke til WWF. Han har derfor liten forståelse for kommunene som boikotter TV-aksjonen.

– De som ikke liker WWF får heller holde seg for nesen og gi.

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen er Høyres fiskeripolitiske talsperson. Foto: Nils Torsvik

Senterpartiet og WWF

Flere sentrale Senterparti-folk har støttet motstanden mot TV-aksjonen. Blant disse er stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth.

Mossleth er valgt inn for Nordland.

Hun sier at NRK har valgt feil organisasjon i år til et godt formål.

– Det er ikke alle merkevarer vi ønsker å assosiere oss med, sier hun.

– Hvem skulle da ha gjort «jobben»?

– Kanskje Fishing For Litter eller In the Same Boat.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er valgt inn for Nordland. Foto: Ragne B. Lysaker

Mossleth sier at Sp overlater til kommunene selv om de vil boikotte årets TV-aksjon.

Det er WWFs syn på kvalfangst og rovvilt som ligger bak hennes holdning til WFF, sier hun.

Digital TV-aksjon

Markeds- og kommunikasjonssjef i WWF Norge, Ina Toften, sier at kommuneboikotten av TV-aksjonen består av at enten at kommunene ikke bidrar i innsamlingsarbeidet, eller at de ikke bidrar med penger. For noen er det begge deler.

På grunn av korona, så blir det en «digital TV-aksjon» i år. Det vil si det ikke kommer bøssebærere på døra. Det skal være «digitale bøssebærere».

– Vil en boikott få mindre effekt siden det blir en digital aksjon og du slipper å forholde deg direkte til mennesker?

– Det er vanskelig å svare på, sier Toften.

Les også: