Fiskeridirektoratets innleide opprenskingsfartøy «Vendla» vender hjem etter 11 døgn på snøkrabbefeltet i Barentshavet.

Har fått informasjon

Om bord er mer enn 2400 snøkrabbeteiner, over 100 kilometer med tauverk og mer enn 50 tonn marint søppel er fjernet fra havbunnen i Barentshavet.

85 prosent av snøkrabbeteinene er funnet i Svalbardsonen, melder Fiskeridirektoratet.

- Fiske i slike sårbare områder krever også at fiskerne er ekstra påpasselige med tanke på tap av fiskeredskap som medfører spøkelsesfiske og marin forsøpling. Noen aktører har bidratt aktivt med tilleggsinformasjon som har vært avgjørende for et effektivt arbeid i store havområder, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet i meldingen.

FULLT: Snøkrabbe i teine under opprenskningstoktet. Foto: Fiskeridirektoratet

Sluppet tilbake

En del av teinene har stått i tre år.

- 13.000 snøkrabber er sluppet tilbake i havet, men mange krabber har vært innestengt, gått delvis i oppløsning og dødd. Det arbeides med løsninger som gjør teinene ufiskbare etter tap, slik som det er innført i hummerfiske. Dette er noe mer komplisert på snøkrabbeteiner, men vil komme, sier Langedal.

Toktet fortsetter på kysten mellom Tromsø og Kirkenes. Deretter vil arbeidet foregå fra Tromsøflaket og sørover langs eggakanten til Ålesund.

- Med adgang til fiske med høyt antall teiner i sårbare områder og hvor utfordringene til gjennomføring av fisket er ekstra store, så hviler det et stort ansvar på den enkelte aktør, understreker Langedal.

Opprenskningstoktet startet 10. august. I fjor ble det funnet 1242 teiner og 50 km med tau.

Mye tauverk under årets opprenskningstokt. Foto: Fiskeridirektoratet