Den pelagiske tråleren "Lønnøy" har unnagjort sin første tur på lodda i Barentshavet etter en bra natt på fiske vest av Sørøya i Vest-Finnmark.

- Vi har vært på feltet i et døgn. Først pumpet vi over 230 tonn fra "Morten Einar" i tre-tiden i natt. Rett etterpå hev vi ut trålen vår og fikk 210 tonn på bare noen minutter. Det er bra med lodde å se og mange i aktivitet, sier styrmann Kjell Sivertsen.

Lodda som er kommet til kysten så langt i vinter er ikke av noe stor sort, det kan Sivertsen bekrefte.

-