Alle i ringnotmiljøet her i landet, og langt utanfor dette miljøet både her og