I en pressemelding skriver Forskningsrådet at forskningen fra det nye senteret skal skape eksportmuligheter for norsk næringsliv og sikre at miljøpåvirkningene fra fremtidig vindkraftutbygging blir minst mulig.

Senteret vil få 15 millioner kroner i året over åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg kommer betydelig finansiering fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

Forskningssentre for miljøvennlig energi
  • Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO 2-håndtering og samfunnsvitenskap.
  • Sentrene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping.
  • Forskningen skjer i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene, som er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3).
  • Med FME-et på vindenergi, er det nå til sammen 11 slike sentre. To av sentrene arbeider med samfunnsvitenskapelig forskning, de øvrige 9 er i all hovedsak teknologiske.

- Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store muligheter for energinasjonen Norge. Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre lavere kostnader, bedre miljøtilpassing og gode driftsmodeller for slike prosjekter. Jeg har stor tro på at et langsiktig forskningssenter med partnere fra både industri, forskning og forvaltning vil bidra til å skape konkrete resultater som kan tas i bruk, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi er ikke fysiske sentre, men består av flere organisasjoner og bedrifter som samarbeider. Det nye senteret, NorthWind, har tyngdepunkt i Trondheim, men har partnere fra hele landet. SINTEF Energi er vertsinstitusjon.