Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding fredag ettermiddag.

Tidligere denne uken ble det meldt at «rundt 10.000 laks» hadde rømt fra en ventemerd, hvor de ble oppdaget et hull på 2 meter.

Propell laget hull

Nå opplyses det at det ble påvist et hull på 3x2 meter i nota.

«Hullet skal være forårsaket av propellbruk i samband med båtanløp», opplyses det.

Ønsker tips om fisk

Direktoratet opplyser at det så langt er gjenfanget 1.259 laks i området. De ønsker tips fra publikum om oppdrettslaks i området.

Selskapet har blitt pålagt gjenfangst, og området for gjenfangst er utvidet til området Ortneset - Apestoda.

Lokaliteten som hadde rømmingen er Instefjord i Risefjorden i Gulen kommune.