- Kommunen har kontroll på situasjonen, fortalte ordfører Gunnar Wilhelmsen på en pressekonferanse på Tromsø rådhus onsdag.

Tromsø er beredskapshavn for båter der det er mistanke om eller påvist koronasmitte.

Wilhelmsen påpeker at det er et ressurskrevende arbeid å ta imot disse båtene, men at de er pliktig til å ta dem i mot og at de gjennom høsten har opparbeidet seg god erfaring på hvordan båter og mannskap skal håndteres.

- At vi tar imot disse båtene utgjør ingen smitterisiko for Tromsøs øvrige befolkning, understreker han.

Det har ikke vært noen nye smittede i Tromsøs befolkning for første gang siden slutten av oktober. Det nye antall smittede i går var 16, alle fra det russiske fartøyet.

Det er 42 personer om bord i båten.

«Aquamarine» eies av det russiske selskapet Norebo. Foto: Jørn Mikael Hagen

– Mannskapet blir innlosjert på koronasenteret i Kroken, og andre egnede steder. Det sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på en pressekonferanse onsdag, melder NRK.

Kristoffersen sier til NRK at situasjonen er utfordrende for kommunen.

Noen av besetningsmedlemmene er i karantene om bord på båten.

– Vi har god kontakt med skipets kaptein, sier Kristoffersen.

I løpet av onsdag vil flere av testresultatene av det russiske mannskapet være klar, melder NRK. Foto: Jørn Mikael Hagen

«Aquamarine er ikke det første russiske fiskefartøyet med koronasmittet besetning som har kommet til Tromsø. I oktober testet 24 personer på den russiske tråleren «Obeljaj» positivt på covid-19.

«Obeljaj» befant seg i russisk farvann da det ble mistanke om korona om bord. Likevel valgte båten å sette kursen mot Tromsø, til tross for at Tromsø kommune anmodet fartøyet om å gå til Murmansk.

Tromsø er én av tre norske havner som er utpekt som beredskapshavn. De to øvrige er Bergen og Oslo.