De siste 2000 tonnene av den norske kvoten ved Island på 41.800 tonn, tas nå. Det er bare to uker siden «Vendla» og