I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, der restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Nå har Naturvernforbundet, Natur og ungdom og 11 andre miljø- og næringsorganisasjoner klaget på vedtaket og krever bedre beslutningsgrunnlag.

Misfornøyde

Miljøorganisasjonene er misfornøyde med måten Direktoratet for mineralforvaltning har vurdert Nordic Minings søknad om driftstillatelse, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

En av de bergfaglige vurderingene som miljøorganisasjonene mener ikke har blitt vurdert godt nok handler om utnyttelse av ressursene.

– Prosjektplanen til Nordic Mining tilsier at de skal kaste over 230 tonn med salgbar granat på sjøen hvert år. Det tilsvarer en verdi på over 600 millioner kroner, sier leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie.

Felles klage

«Klagene er blitt sendt til Direktoratet for mineralforvaltning. Dersom direktoratet ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagene videre til Nærings- og fiskeridepartementet som treffer endelig vedtak», heter det i meldingen fra Naturvernforbundet.

Den felles klagen er sendt inn på vegne av Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, WWF Norge, Norske Lakseelver, Nausta Elveeierlag, Sabima, Framtiden i våre hender, Norges Kystfiskarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sogn og Fjordane Turlag og Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane.