I vinter havnet 13,2 tonn plastpellets i sjøen i Skagerrak etter en av Sea-Cargos containere ble ødelagt om bord i et skip under uvær. Områder i Østfold og Vestfold ble hardest rammet.

I en oppdatering fra Kystverket denne uken melder de at nærmere 800 steder og tusenvis av kilometer er saumfart. 3,5 tonn plastpellets er tatt opp siden mai. Etaten informerer om at ryddeaksjonen avsluttes nå for vinteren, men fortsetter til våren dersom det trengs.

Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten

Nye befaringer til våren

Nå er altså over en fjerdedel av utslippet funnet og fjernet, og Kystverket er godt fornøyd med aksjonen.

– 3,5 tonn er det offisielle tallet som er rapportert inn i løpet av aksjonen. Men vi vet at både foreninger og privatpersoner plukket en god del pellets før vi opprettet aksjon, og parallelt med aksjonen. Det reelle tallet er derfor sannsynligvis høyere, tror Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Han legger til at en rekke steder til våren vil bli befart på nytt.

Plastkulene er mellom 2 og 4 millimeter store, og vil etter hvert brytes ned til mikroplast. Foto: Stig Nordaas/Kystverket

Takker publikum

Kystverket viser til at plastpellets-aksjonen har skapt stort engasjement blant privatpersoner.

– Størstedelen av funnstedene har kommet inn som tips fra publikum. Det betyr at kunne jobb mer effektivt og befare framfor å lete. Det har vært til stor hjelp for aksjonen og vi ønsker å takke alle som har engasjert seg, sier Bergstrøm.

Kommer du over større mengder pellets i vinter, kan du fortsatt sende inn tips her.

Godt samarbeid

Samarbeidet med IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) har gjort det mulig å befare et stort antall lokasjoner gjennom aksjonen, til sammen 782 posisjoner, viser Kystverket til.

– Vi har et tett og godt samarbeid med Sea-Cargo, som har engasjert Oslofjordens Friluftsråd for å koordinere selve ryddearbeidet. Vi er glade for at rederiet har tatt et stort ansvar for å rydde opp. De har kjøpt inn utstyr, bidratt til å utvikle nye metoder for å få opp pellets så raskt og effektivt som mulig, og ansatt en egen person til å følge opp, sier Rune Bergstrøm.

Utgiftene til opprydningen dekkes av Sea-Cargo og deres forsikringsselskap Gard.

Den statlige delen av aksjonen har så langt kostet rundt 5,5 millioner kroner. I tillegg kommer utgiftene som OF har hatt for å koordinere rydding, så det totale beløpet er nok langt større, tror Bergstrøm.