Tall fra Redningsselskapet viser at 12 personer omkom i drukningsulykker i august.

I sommer har drukning vært en hyppigere dødsårsak enn trafikkulykker. Mens 27 personer omkom i veitrafikken, døde 39 personer av drukning i perioden juni til og med august.

Drukningsulykker om sommeren
Type ulykke 2020 2019 2018
Fall fra land/brygge 18 6 12
Fritidsbåt* 8 16 8
Bading 10 9 16
Dykking 2 3 2
Bil i vann 0 3 1
Annet 0 3 1
Yrkesbåt 1 0 0
Totalt 39 40 40