– Vi øker takten i vedlikehold av fyrbygninger og utbedrer kaier og moloer for 100 millioner kroner for å bidra til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding sendt ut tirsdag ettermiddag.

I en egen Stortingsproposisjon som ble behandlet tirsdag 31. mars på Stortinget, om ekstramidler til næringslivet i forbindelse med virusutbruddet, bevilget de folkevalgte 100 millioner kroner ekstra til vedlikeholdsarbeider langs kysten.

Nå er fordelingen klar.

Moloer, fyrbyninger og kaier

I pressemeldingen skriver samferdselsdepartementet at 87,5 millioner kroner av potten skal gå til vedlikehold av fyrbygninger, moloer og kaier. I tillegg skal 10 millioner kroner gå til opprydding av eierløse blåskjellanlegg, som ifølge departementet, kan utgjøre en fare for sjøtrafikken.

– Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på fyrbygninger og fiskerihavneanlegg, og til økt sikkerhet på sjøen, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Sjøtrafikksentralen i Vardø Foto: Bjarne Riesto I Kystverket

2,5 millioner til Vardø

2,5 millioner kroner går også til vedlikehold av bygningsmassen til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Kystverket mener de har funnet frem prosjekter som kan komme raskt i gang og som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

– Vi øker takten i vedlikehold av fyrbygninger og utbedrer kaier og moloer for 100 millioner kroner for å bidra til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, avslutter samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Geografisk fordeling av ekstramidler til vedlikehold av havner (tot 87,5 mill.)
Fylker Millioner kroner
Agder 9,5
Møre og Romsdal 22
Nordland 23
Troms og Finnmark 24
Trøndelag 2
Vestland 6
Viken 1

Se hele fordelingen av prosjekter på hjemmesiden til Kystverket.