Hemmingodden Fisk AS

I Ballstad i Vestvågøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske fra egne fartøy og det som naturlig faller inn under det. Aksjekapitalen er på 30.200 kroner. Trond Ketil Nilsen er daglig leder og styreleder.

Hardanger Fiskeforedling AS

I Strandebarm i Kvam kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive slakting og foredling av fisk og fiskeprodukt. Aksjekapitalen er på 100.000.000 kroner. Styrets leder er Erlend Hugarvoll. Lars Magne Eidesvik, Erik Fylkesnes, Håkon Kristian Tombre, Stein Ernest Martinsen og Povilas Kajackas er styremedlemmer.