Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper vil i år starte 10. august i området ved Runde, melder Fiskeridirektoratet.

Direktoratet driver nå å planlegger turen - og nå oppfordrer de alle yrkesfiskere til å melde fra om tapte redskaper.

Direktoratets plan er å arbeide kystnært nordover til Tromsø, før kursen settes mot Svalbardsonen. Kysten av Finnmark/Troms vil også bli rensket før den resterende delen av toktet vies til eggakanten sørover mot Vestlandet, opplyser direktoratet.

Prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder.

Årets tokt vil bli gjennomført med M/S «Vendla», som hadde tilsvarende oppdrag i 2017 og 2018, skriver direktoratet.