I en pressemelding gjør Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud det klart at han ikke støtter K

ystverkets forslag om at det innføres krav om bruk av engelsk språk på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler.

- Det er merkelig

Det nye språkkravet vil ikke tillate at to norsktalende fartøy kan kommunisere på norsk i sjøtrafikksentralens område. I dag benytter man seg enten av norsk eller engelsk, alt etter skipets nasjonalitet.

- Jeg synes det er merkelig at man ikke kan kommunisere på norsk til et norsk eller svensk skip, og ut i fra de tilbakemeldingene jeg har fått fra næringen fungerer dagens ordning utmerket. De har faktisk advart mot å innføre nye språkkrav da det vil kunne svekke sjøsikkerheten, uttaler Hoksrud i meldingen.

Skriftlig spørsmål til Hareide

Frp-politikeren har sendt skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) angående temaet.

Hoksrud viser til at både Kystverkets trafikkledere og loser i sine høringsinnspill mener man bør videreføre dagens språkkrav og at deres vurdering er at Kystverkets forslag vil redusere sjøtrafikksikkerheten.

- Jeg håper Hareide legger Kystverkets forslag i en skuff og opprettholder dagens språkkrav, sier Hoksrud.