Fiskarlaget mener også at de risikoreduserende tiltakene Equinor foreslår «for å bøte på » arealbeslaget, ikke