Tidligere har flere organisasjoner i fiskerinæringen uttrykt et