Unge spiser mindre sjømat enn ønskelig. Nordmenns sjømatkonsum er redusert med 15 prosent siste året og med 26 prosent de siste fem årene. En gjennomsnittlig åttendeklassing spiser mer godteri enn fisk og nær fire ganger så mye rødt kjøtt som sjømat. 

Det melder Norges sjømatråd.

Årsaken til nedgangen i sjømatkonsumet er sammensatt og skyldes en blanding av at yngre spiser mindre, mens det blir færre eldre som ofte har spist sjømat helt siden de var ung, den såkalte generasjonseffekten. 

Sjømat har lavere tilgjengelighet enn andre proteiner og prisene på sjømat har økt mer de siste årene sammenlignet med andre matvarer. Det er også lavere bevissthet knyttet til sjømat hos de som handler.

Et hav av sjømatmuligheter

Norske sjømatkonsumenter har et nokså snevert repertoar når de skal handle sjømat i butikk. Det er oftest laks og torsk som finner veien til middagsbordet. Reklametrykket for kjøtt er langt høyere enn for sjømat, og er dermed lengre fremme i kundenes bevissthet.

I 2016 inngikk norske myndigheter, sjømatnæringen og dagligvarehandelen en intensjonsavtale om å sammen øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021. I dette arbeidet er også Sjømatrådet et viktig virkemiddel på vegne av fellesskapet.

Dette er et meget ambisiøst mål og er ikke noe som enkeltaktører kan gjøre alene. I 2018 øker derfor Sjømatrådet innsatsen i Norge og vil om kort tid lansere et nytt kommunikasjonskonsept «3 i uka». Målet er at «3 i uka» skal bidra til å øke unges bevissthet på hvor enkelt det er med sjømat, vise bredden av sjømatprodukter og gi en positiv påminnelse om å velge sjømat.

«3 i uka» lanseres i mars

«3 i uka» skal bidra til at flere velger sjømat i butikken. En ny logo for «3 i uka» erstatter dagens godfisk-logo. Der «Seafood from Norway» er tydelig avsender for opphav ute i markedene, vil «3 i uka» være avsender for konsumdrivende aktiviteter i Norge. Målgruppen er konsumenter i aldersgruppen 18 til 40 år, som er den gruppen hvor reduksjonen i sjømatkonsumet er størst.

Sjømatrådet forventer å se en økning i bevisstheten for sjømat hos konsumenter allerede i 2018. Ved å analyserer medievalgene til de unge og tilpasse oss dette, vil vi kommunisere i de kanalene hvor vi enklest når målgruppen.