Håbet er én av tre yngre fiskere i Midsund utafor Molde som startet med teinefiske i 2017. I en