Det stormer rundt Norges Fiskarlag, særlig i de nordligste medlemslagene, hvor fremtidig organisering har vært gjenstand for tøffe diskusjoner i vinter.

Fiskebåt-leder Jonny Berfjord gikk hardt ut mot konfliktene i nord i sin årsmøtetale sist uke, og styreleder i Fiskarlaget Nord slo tilbake i Fiskeribladet tirsdag.

– Ta diskusjonen i møterommene først. Så kan mediene få sin del når beslutningene er tatt. Jeg tror det er utrolig viktig at vi som tillitsmenn tar innover oss det store og tunge ansvaret vi har for en av de viktigste fremtidsnæringene våre, lyder oppfordringen fra Ingebrigtsen.