Det er seniorforsker Dag Standal i Sintef Ocean som mener ressursfordelingen blir undergravet av utviklingen i stor kyst. Han viser til oppslaget