-Nesten alle som har levert fangst i 2020 kan søke om CO2-kompensasjon. Få har sendt søknad til nå og fristen er 28. februar. Vi vil derfor komme med en ny oppfordring om å søke snarest.

Daglig leder i Garantikassen Jan Skjærvø, minner om fristen for å søke Co2-kompensasjon Foto: Nils Torsvik

Det sier daglig leder Jan Skjærvø i Garantikassen for fiskere, som administrerer refusjonsordningen, i en uttalelse på Fiskarlagets nettsider.

Kompensasjonsordningen for Co2-avgift er innrettet slik at Garantikassen må ha oversikt over hvor mange som er berettiget å få refusjon før refusjonen utbetales.

Skjærvø opplyser at det til nå er om lag 600 fartøyeiere som har benyttet skjemaet som ligger på Garantikassens nettside. Han ber fartøyeiere som leverte fangst i 2020 om snarest å sende inn søknadskjemaet.

Ordningen omfatter fiskere innført i fiskermanntallet.