«Snarsetværing» på 14,99 meter ble levert fra Blokken Skibsverft så sent som i 2018, og har senere vært et markant innslag i sin del av flåten, med snurrevad og not som hovedredskaper.