Fiskeridirektoratet foreslår i utgangspunktet at kystfiskeflåtens direktefiske etter blåkveite i 2021 avvikles som i år, med