Lerøy Norway Seafoods anlegg i Båtsfjord tronet sist fredag på torsketoppen, etter leveranser på over 340 tonn