Lerøy Norway Seafoods anlegg i Båtsfjord tronet sist fredag på torsketoppen, etter leveranser på over 340 tonn fra trålerne «Gadus Njord», «Vesttind» og «Doggi». Førstnevnte fartøy leverte alene 200 tonn torsk.

- Dette er skrei. Så absolutt, sier skipper Ronny Bye ivrig.

Fangsten de leverte i Båtsfjord ble tatt på Thor Iversen-banken i Norskehavet.

- Vi var her allerede i november og så da at skreien var begynt på vandringen sørover. Den ser veldig fin ut med mye mat i seg, så den har det bra.