– Vi trenger ikke en politikk som fører til økte skatter for sjømatnæringen. Vi må ha en politikk som gir oss gode og forutsigbare rammebetingelser for å utvikle næringen, sier Eriksson til Fiskeribladet.

Han tenker både på grunnrentebeskatning av havbruksnæringen og ressursrente på villfisk som begge kan bli innført.

Eriksson sier at tanken om særskatt på sjømatnæringen ikke er forenlig med å øke verdiskapingen av sjømat, skape flere arbeidsplasser å sørge for levedyktige lokalsamfunn.

– Derfor må regjeringen legge bort alle tanker om særskatt på næringen.