Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har siden han var på besøk i Iran høsten 2016 vært flere ganger gjest på arrangementer som enten er arrangert av den iranske ambassaden i Norge, eller av Venneforeningen mellom Iran/Norge.

I venneforening

I mars i år deltok Sandberg på den iranske nyttårsfeiringen. Noe han høstet krass kritikk av fra sine partifeller i Fremskrittspartiet for, ifølge Finansavisen. Fiskeribladet har bedt fiskeriministeren svare på i hvilken egenskap han har deltatt på de ulike arrangementene, og hvorfor han viser en slik interesse og engasjement for Iran.

I en epost svarer Lisa Nordøen i kommunikasjonsstaben i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at Sandberg deltok på nyttårsfesten som invitert gjest. Han var da invitert som privat gjest, etter invitasjon fra venner.

– Det sendes ikke ut offisielle invitasjoner til Nouruz (Iransk nyttårsfeiring), heter det i eposten fra NFD.

I oktober 2017 deltok Sandberg på et møte der Venneforening mellom Iran/Norge skulle etableres. Han deltok i egenskap av å være 1. nestleder i Frp, opplyser Nordøen. 

Personlig relasjon

Sandberg skal også ha en personlig relasjon til iranskfødte Bahareh Letnes (27). Fiskeribladet har bedt NFD og Sandberg om å svare på hvilken relasjon fiskeriministeren har til den iranskfødte kvinnen og hvilke vurderinger som er gjort om hans habilitet knyttet til denne relasjonen. 

Sandberg skal, etter det Fiskeribladet kjenner til, de siste dagene vært i Skagen, Danmark, sammen med Letnes. Han sier han har ingen kommentar til forholdet. Informasjonsleder Martine Røiseland i NFD sier at departementet ikke har foretatt noen nærmere habilitetsvurdering av en eventuell relasjon til kvinnen.

Fiskeriminister Per Sandberg så på sin Iran-reise store mulighet for eksport av norsk sjømat til Iran.

Iransk

Bahareh Letnes, som er født i Iran i 1990, står som eier av foretaket Bahareh Letnes. Selskapet som ble etablert 8. januar i år, er ifølge Brønnøysundregistrene et enkeltpersonforetak som driver med «produksjon, utvikling, kjøp og salg, herunder eksport av fisk og sjømatprodukter. Import av alle næringsmidler. Import, kjøp og transport av naturgass fra Iran. Eksport av nøkkelutstyr og – teknologi til olje- og gassektoren.

Iran

  • USA kunngjorde 8. mai 2018 at de ville trekke seg fra atomavtalen og gjeninnføre nasjonale sanksjoner mot Iran. Det innebærer ikke noen umiddelbar endring i det norske regelverket for eksport til Iran. Norge støtter atomavtalen og de øvrige avtalepartenes arbeid for å videreføre avtalen selv om USA nå gjeninnfører sine sanksjoner mot Iran.
  • Norge opphevet 16. januar 2016 en rekke sanksjoner mot Iran i forbindelse med implementeringen av avtalen om Irans atomprogram, den såkalte «Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA).
  • Det norske regelverket er på linje med EUs regelverk for eksport til Iran. Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran er tilgjengelig på Lovdatas sider (sist endret 16.01.2016).
  • Implementeringen av JCPOA medførte oppheving av tidligere sikkerhetsrådsresolusjoner, sanksjoner og restriktive tiltak knyttet til Irans atomprogram. I tillegg til FN-sanksjonene som bortfalt, opphevet Norge i likhet med EU økonomiske tiltak som hadde lagt begrensninger på handel og samarbeid med Iran, blant annet innen maritim sektor, olje/gass og bank/finans.
  • Den gjeldende forskrift om eksport til Iran omfatter enkelte forbud og restriksjoner mot eksport av visse sensitive varer og teknologi slik det er beskrevet i JCPOA. I tillegg er enkelte personer og enheter fremdeles sanksjonert. For eksport av bl.a. nukleære varer og teknologi må det søkes om forhåndstillatelse til eksport fra Utenriksdepartementet.
  • FNs våpenembargo og missilsanksjoner videreføres i henholdsvis fem og åtte år fra implementeringen av JCPOA.
  • EUs restriktive tiltak som gjelder menneskerettighetssituasjonen i Iran videreføres, og inngår fremdeles i den norske forskriften som regulerer eksport til Iran.

På sin profil på Linkedin står hun oppført som rådgiver Iran- Norge. Fiskeriminister Per Sandberg var høsten 2016 på tur til Iran. En tur som ble betegnet som en stor suksess. Fiskeriministeren mente det iranske markedet med 80 millioner innbyggere hadde stor interesse for norsk laks. Nær 100 norske næringsaktører var med på turen. Fiskeribladet kjenner ikke til at Letnes var med på denne turen.

Bahareh Letnes fikk i 2008, som 17 åring, først tre ganger avslag på sin søknad om oppholdstillatelse etter at hun flyktet til Norge fra Iran. Hun ble senere innvilget opphold, og vil nå mellom annet drive med eksport og import fra Iran.

Sandberg og Letnes er avbildet sammen på bilder publisert på sosiale medier. Sandbergs engasjement for Iran, står i kontrast til at Norges sjømatråd skrinlegger sin satsing på Iran.

IRAN-BESØK: Dette bildet av fiskeriminister Per Sandberg er lagt ut på Instagram-siden til Bahareh Letnes. Hun er registrert som fiskeeksportør og rådgiver knyttet til forholdet mellom Norge og Iran. Foto: Instagram/privat

Politikk – ikke jus

Fiskeribladet har stilt spørsmål til jusprofessor Jan Fridthjof Bernt om Sandbergs habilitet bør vurderes som følge av hans relasjon til Letnes, og hans engasjement for handelen med Iran. Dette svarer Bernt på sms til Fiskeribladet:

POLITIKK: Jan Fridthjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, mener Per Sandbergs forhold til Iran er mer politikk enn jus. Foto: Eivind Senneset

«Beklager, dette er nok mer politikk enn jus. Habilitet må vurderes fra sak til sak, og vil bare bli et tema i saker som angår denne eksportøren helt spesielt, ikke i mer generelle saker.»

Jeg synes det er uheldig. Som medlem av et regjeringsparti, har ikke jeg fått informasjon om hvorfor vi skal ha så tett kontakt med Iran

Christian Tybring -Gjedde, nestleder i Stortingets utenrikskomite

Nedgang i eksporten

Snart to år etter Iran-turen viser tallene en minimal vekst av eksportert sjømat. I 2017 ble det solgt sjømat for 78,6 millioner kroner til Iran, vel 8 millioner mer enn i 2016. Første halvår i år er det eksportert for 19,8 millioner kroner, mot 24,1 millioner kroner til samme tid i fjor.

Fiskeribladet har spurt Sandberg om han planlegger en ny tur til Iran til høsten. Lisa Nordøen i NFD svarer på epost at «Det har siden fiskeriministerens besøk til Iran i 2016 vært planer om et nytt besøk, men det foreligger ingen konkrete planer eller program for et slikt besøk».

Diplomat i Iran

Fiskeribladet har spurt fiskeriministeren om hvorfor han har denne interessen og dette engasjementet knyttet til Iran, og om han har tilsvarende engasjement knyttet til andre land.

Sandberg sa i et intervju med Finansavisen, etter Iran-turen i 2016, at han ønsker å bli diplomat eller en annen jobb i utlandet, etter at han er ferdig i politikken. Han viste da til en rekke internasjonale oppdrag han har hatt, blant annet i Iran.

Uttalelsen kom etter at han i juni 2016 gjorde det kjent at han ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget ved valget i 2017.

– Jeg skulle gjerne ha jobbet utenfor landet i en eller annen kontekst. Etter 20 år i politikken er det mange ting jeg kunne ha gjort. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, en jobb i diplomatiet eller en jobb i sjømatrådet. Hva kan være artigere enn å snakke frem norsk sjømat hvis jeg måtte gå av som fiskeriminister, sier han til avisen.

Han mener han har håndtert diplomatisk og handlekraftig under kontroversene han har stått sentralt i som statstråd, noe han vil videreføre i sin neste jobb.

– Diplomatiet må også vise handlekraft og ha evnen til å sette skapet på plass, sier han til Finansavisen da.

Jeg har registrert Sandbergs engasjement og har også registrert hans deltagelse på nyttårsfeiringen i regi av den iranske ambassaden. Noe jeg har stusset over

Geir Pollestad, leder i Stortingets næringskomite

Nye muligheter

Nordøen svarer dette i NFDs epost til Fiskeribladet om hvorfor Sandberg engasjerer seg så mye i forholdet til Iran.

«Når det gjelder Iran så åpnet det seg nye muligheter etter at sanksjonene mot Iran ble opphevet. Det var stor interesse fra norske næringsaktører, noe som også viste seg under besøket da fiskeriministeren ble fulgt av en stor næringsdelegasjon fra Norge.

Fiskeriminister Per Sandberg er svært opptatt av markedsarbeid og har hatt flere reiser til utlandet. Han har blant annet besøk Kina og Russland flere ganger. Kina besøkte han både i mai 2017 og i mai 2018. Han har også hatt flere besøk til Russland, først i juni 2016 og deretter i september 2017. Utover dette har han også besøkt Danmark, Sverige, Island, USA, Tyskland, Storbritannia, Portugal, Brasil, Singapore og Indonesia, for å nevne noen land fra en lang liste.

Fiskeriministeren har flere ganger vært tydelig på at markedsarbeid er en prioritert oppgave for regjeringen. Det er også tydelig befestet i Jeløy-plattformen, der det står at «regjeringen vil styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter».

– Uheldig

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener det er uheldig og unødvendig at en norsk statsråd deltar på arrangementer som er i regi av Den islamske republikk Iran. Han var svært kritisk til at Sandberg deltok på den iranske markeringen av nyttår i mars.

SKEPTISK: Christian Tybring-Gjedde, kritiserer Per Sandbergs omgang med iranere i Norge. Foto: Fartein Rudjord

Han gjentar nå uttalelsene han sa til Nettavisen etter Sandbergs nyttårsmarkering, der Tybring-Gjedde viste til at han har engasjert seg på opposisjonens side i Iran, og mente at det bør også være naturlig for norske politikere å gjøre det. 

– Jeg synes det er uheldig. Som medlem av et regjeringsparti, har ikke jeg fått informasjon om hvorfor vi skal ha så tett kontakt med Iran, sa Tybring-Gjedde, som er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

KRITISK: Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener statsminister Erna Solberg må på banen. Foto: Ida von Hanno Bast

Bør være klarert

Leder Geir Pollestad i Stortingets næringskomité sier han har undret seg over Sandbergs interesse for Iran. Han går ut fra at fiskeriministerens engasjement er klarert med statsminister Erna Solberg.

– Jeg har registrert Sandbergs engasjement og har også registrert hans deltagelse på nyttårsfeiringen i regi av den iranske ambassaden. Noe jeg har stusset over, sier Pollestad til Fiskeribladet.

Han vil ikke ta stilling til hvilke private relasjoner Sandberg har til iranske forretningsforbindelser, men forutsetter at Sandberg har avklart sin habilitet med Justisdepartementet, i saker som berører hans ministergjerning.

– Det er ingen tvil om at dette dreier seg mer om politikk, enn jus, som først blir et spørsmål når det er konkrete saker, sier han til jusprofessor Jan Fridthjof Bernts vurdering.

– Politisk går jeg imidlertid ut fra at Sandberg har avklart sine iranske forbindelser med statsminister Erna Solberg, og at det er en samlet regjering som står bak hans engasjement, sier Pollestad.

Lederen i næringskomiteen viser til at Norges forhold til Iran er betent, etter USAs gjeninnføring av sanksjoner mot landet. 

– Sandberg må være klar over de politiske problemstillingene som hans engasjement reiser, og jeg går ut fra at dette er klarert med statsministeren, sier han. 

Vil anbefale at du tar noe mer research. For det første er selskapet kun registrert, med sikte på handel mellom Norge og Iran, selskapet har ikke eksportert eller importert noe som helst. Selskapet har heller ikke tillatelse til å eksportere sjømat, og vil med stor sannsynlighet bli slettet

Bahareh Letnes

Letnes svarer ; – Konspirasjonsteorier

Fiskeribladet har kontaktet Bahareh Letnes om bildet publisert på sosiale medier og hennes forhold til fiskeriminister Per Sandberg. Letnes svarer på sms dette til Fiskeribladet:

«Du kan sitere meg på følgende, og jeg forventer at alle sitat blir respektert og trykkes i sin helhet.

Kan overhodet ikke se noen relevans i denne saken. Men registrerer at din etiske journalistiske linje er fraværende med bruk av private bilder og produksjon av konspirasjonsteorier.

Vil anbefale at du tar noe mer research. For det første er selskapet kun registrert, med sikte på handel mellom Norge og Iran, selskapet har ikke eksportert eller importert noe som helst. Selskapet har heller ikke tillatelse til å eksportere sjømat, og vil med stor sannsynlighet bli slettet.

Ditt spørsmål vedrørende Fiskeriministeren er fullstendig irrelevant, da hverken selskapet eller jeg har eksportert sjømat fra Norge. Jeg er ikke og har aldri vært fiskeeksportør.

Bahareh Letnes»