Som navnet tilsier, er «Safiren» i dyp blå farge når den om noen dager