Den pelagiske tråleren «Ruth» er solgt til Færøyene hvor fartøyet neste år skal fiske raudåte. Rederiet har fått en treårig forsøkskvote på 25.000 – 30.000 tonn raudåte årlig, opplyser nettavisen Fiskur.fo, ifølge Kystmagasinet.

Tråleren er 67,4 meter lang og bygget i 1997. Den blir sannsynligvis den største tråleren som fisker raudåte i Atlanterhavet.