Fire fartøy har fått tillatelse til å gå på selfangsting i år. Men etter det seksjonssjef Erling Johansen i Fiskeridepartementet kjenner til, vil kun tre gå på fangsting.

Rederne Signe og Bengt Are Korneliussen har fått tillatelse for båtene «Lance» og «Meredian», men etter det Johansen kjenner til, blir det kun «Lance» som drar på selfangsten i år. Rederiet vurderer turer til både øst- og vestisen.

Karl Magnus Pettersen skal på selfangst med skuta «Ottar». Det samme gjelder Jens Petter Kraknes å gjøre med «Kvitungen». Rederiet som eier «Ottar» vurderer også turer til både øst- og vestisen.

Uten inspektører

Johansen i Fiskeridirektoratet synes det er gledelig at så mange fartøy planlegger fangsting i år. En skal bare et par år tilbake da kun ett fartøy gikk på fangsting, og flere fryktet at den gamle og viktige fangsttradisjonen ville stoppe opp. I tillegg har dårlige isforhold grunnet klimaendringer sørget for ekstra utfordrende fangstforhold de siste sesongene.

Denne sesongen blir helt spesiell ettersom den blir uten inspektører om bord på selfartøyene. Det blir første gang på mange tiår.

Det er koronasituasjonen som gjør at Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med Fiskeridirektoratet har bestemt at inspektørene holder seg hjemme grunnet smittefaren.

- Fiskeridirektoratet regner med at aktørene er så profesjonelle at fangstingen vil gå trygt for seg, sier Johansen.