Norges Råfisklag melder at omsetningen i forrige uke ble på 91,1 millioner kroner (foreløpige tall). Det er årets laveste ukesomsetning hittil.

13,5 millioner kroner kom fra landinger fra utenlandske båter, der reker fra en færøyisk tråler stod for det meste. Omsetningen for norske båter utgjorde 111 millioner kroner, fordelt med 50,9 millioner kroner etter leveranser av ferskt råstoff og 59,9 millioner kroner av fryst.

Til sammenligning hadde Råfisklaget i uke 30 i fjor en omsetning på 102,4 millioner kroner kroner. Omsetningen for norske båter utgjorde 77,6 millioner kroner, hvorav 57,3 millioner kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 20 millioner kroner var fra fryst råstoff.

Det meldes også om en økende omsetning av fersk torsk, hyse og taskekrabbe i uke 31, mens kongekrabben har holdt seg på stabilt på samme nivå de siste fire ukene. Samtidig er det redusert omsetning av fersk sei og kystreker.

Selv om omsetningen økte for noen arter, er det lav omsetning av frosset råstoff sammenlignet med foregående uker som bidrar årets hittil laveste omsetningsuke, melder Råfisklaget.