Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya i Finnmark.

Fiskeridirektoratet gjennomførte deretter tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene. Rømmingsomfanget er så langt ikke klarlagt opplyser direktoratet på sin nettside.

Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og har så langt fanget 18 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden har en vekt på ca 2 kg.

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. De ønsker også bilder av eventuelle fangster.