Det går mot et massivt innrykk av pukkellaks i 2021, melder NRK.

Kartleggingen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, viser at yngelen til den uønskede fiskearten har økt i syv av åtte elver.

Nå fryktes det at lakseturister skal flykte fra de norske elvene.

– Pukkellaksen er som en gift. Det er skummelt å se hvilke påvirkninger den gir, sier den finske laksefiskeren Pasi Brilli til NRK.

Totalt er det 12.500 personer fra utlandet som fisker laks i norske elver.

i Finnmark er det finlendere som dominerer fisketuristenes nasjonalitet. Næringer i hele Finnmark kan lide tap i millionklassen om disse uteblir.

– Betydelig verdiskapning vil gå tapt. Forskning viser at det er bedriftene litt lenger ut i verdikjeden som vil kjenne det hardest. Eksempler på dette er overnattingsplasser, restauranter og den type, sier Solveig Ballo, daglig leder i Sápmi Næringshage til NRK.
- Hvis pukkellaksen får et skikkelig fotfeste i Norge, kan det bety kroken på døren for bedrifter som livnærer seg av de, sier Eirik Frøiland, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark