I statsbudsjettet legger regjeringen opp til å bruke 69 millioner kroner til å kartlegge kontinentalsokkelen, blant annet kunnskapsinnhenting i Barentshavet nord. I praksis betyr det seismikkskyting i disse områdene, tror Fredrik Myhre i miljøorganisasjonen WWF (Verdens naturfond). Leder av Greenpeace, Frode Pleym er like kritisk.

– Tiden burde være over for dårlige klimabudsjett. Det er ikke til å tro at regjeringen ikke tar det innover seg, sier Pleym til Fiskeribladet.

Fiskerne er kritisk

Også fiskebåtreder-organisasjonen Fiskebåt er kritisk til regjeringens ønske om å kartlegge ressursene lenger nord.