I statsbudsjettet legger regjeringen opp til å bruke 69 millioner kroner til å kartlegge kontinentalsokkelen, blant annet