Helt fram til i 2004 var det bare mulig for et fabrikkskip å øke driftsgrunnlaget gjennom å slå sammen kvoter fra to fabrikkskip, i tråd med rådende politiske retningslinjer om at fisken i havet skal til lands for å bygge samfunn, og at ombordproduksjonen