På grunn av Covid-19 situasjonen har det vært noe usikkerhet om asiatiske inspektører har hatt adgang til å komme til Norge for å inspisere kvaliteten av forestående sesongs høstmakrell.

Sjømat Norge har hatt dialog med Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet, og fått bekreftelse på at sjømatinspektører fra alle land har adgang til Norge for å gjøre jobben sin med kvalitetskontroll, i henhold til gjeldende regelverk, melder de på sine nettsider.

Oranisasjonen har utarbeidet et skriv norske eksportører kan distribuere til sine kunder for å redusere usikkerheten. Sjømatinspektører fra land utenfor EØS-området har allerede kommet til Norge uten problemer, ifølge meldingen.