Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen utvider kvoteoverføringsordningen til også å gjelde den minste flåten under