– Vi mener at selskaper må forstå hvordan de påvirker miljø og samfunnet. Det er naturligvis vanskelig å få et helhetlig bilde, men de må se på det,