– Utspillet er sikkert godt ment, men denne saken har flere sider. Situasjonen akkurat nå er at den garanterte kvoten på 12,3 tonn, pluss 30 prosent torsk garantert i ferskfiskordninga,