«NORWEGIAN GANNET»
  • Rederiet Hav Line eier slaktebåten «Norwegian Gannet» som henter laks fra norske oppdrettsanlegg, slakter om bord og seiler direkte til Danmark hvor fisken leveres ved selskapets terminal i Hirtshals
  • Båten er 94 meter lang og har 16 sløyelinjer
  • «Norwegian Gannet» er den eneste slaktebåten som går fra Norge til utlandet. Konseptet var omstridt og skapte splid både i sjømatnæringen og politisk.
  • Uenigheten som førte til rettssaken mot Staten går særlig på at såkalt produksjonsfisk (skadet og/eller deformert fisk) ikke skal eksporteres, men feilrettes i Norge før eksport. Forskriften er blitt endret siden rederiet bygget båten, og den har nå ti års dispensasjon.
  • EØS-avtalen forhindrer Norge i å hindre eksport for å beskytte arbeidsplasser

Rederiet Hav Line, som eies av familiene Sekkingstad og Haugland, fikk fredag ettermiddag en lenge etterlengtet melding. Nærings- og fiskeridepartementet snur – og gir slaktebåten «Norwegian Gannet» dispensasjon fra den såkalte fiskekvalitetsforskriften til 1. desember 2030.

Det gjør at båten kan fortsette som i dag – hente levende oppdrettsfisk i Norge som den slakter om bord på vei til anlegget i Hirtshals, Danmark – uten at den må sortere og lande såkalt produksjonsfisk i Norge først. Med produksjonsfisk menes fisk med lavere kvalitet, som følge av skader og/eller synlige sår.

– I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på «Norwegian Gannets» innovative løsninger og muligheten til å flytte gods fra vei til sjø. Vi har også tatt hensyn til at Hav Line har investerte store summer på et tidspunkt hvor det kan ha vært rom for tolkningstvil rundt kravet om innenlands sortering, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en melding.

Han arvet striden fra sine forgjengere Per Sandberg (Frp) og Harald Tom Nesvik (FrP). Sandberg var i sin tid positiv til rederiet – mens Nesvik snudde brått om.

Strid om såkalt produksjonsfisk

Den såkalte fiskekvalitetsforskriften sier at produksjonsfisken ikke får sendes ut av Norge før den er «feilrettet». Med feilretting mener for eksempel filetering eller at skader skjæres bort. Dette fordi norske myndigheter er redd for at fisk av dårlig kvalitet kan havne i butikkene, og ødelegge norsk laks' kvalitetsmessige omdømme.

Rederiet Hav Line, og flere andre, har imidlertid hevdet at dette er vikarierende motiv, og at den egentlige grunnen for eksportforbudet er for å beskytte norske lakseforedlingsindustri. Det kan norske myndigheter imidlertid ikke gjøre – grunnet EØS-avtalen.

Dette er også grunnen til at danske politikere har engasjert seg sterkt i striden – deres industri ønsker mest mulig norsk råstoff.

Får levere til eget anlegg

Hav Line har nå fått dispensasjon til å levere all fisken, også produksjonsfisken, til sitt eget mottak i Hirtshals. De trenger ikke å ta med produksjonsfisk tilbake til Norge.

«Norwegian Gannet» kan bare levere usortert oppdrettet norsk fisk til mottak i Hirtshals i Danmark, som er drevet av Hav Line Gruppen eller dets konsernselskap. Hav Line Gruppen skal også månedlig rapportere til Mattilsynet om hvor mye norsk fisk som utsorteres og feilrettes», heter det i meldingen.

Staten tapte i tingretten

Partene møttes i fjor i Bergen tingrett, hvor dommen stort sett gikk i rederiets favør. Tingretten slo fast at det var «grovt urimelig» at regjeringen vedtok å stanse rederiets praksis.

– Jeg er glad for at fornuften seiret, sa styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen etter dommen.

Noen uker etter dommen, fikk rederiet forlenget sin midlertidige disposisjon om å sortere produksjonsfisken i Danmark, for så å ta med tilbake eventuell produksjonsfisk til Norge.

Ankesak var planlagt i mai

I slutten av august valgte staten å anke saken.

– Staten er i ikke enig i Bergen tingretts dom om at regjeringens vedtak om at Hav Line må sortere produksjonsfisk innenlands er urimelig overfor selskapet, skrev de i en melding.

Ankesaken var egentlig berammet i Gulating lagmannsrett i Bergen, med oppstart 31. mai 2021. Den blir det ikke noe av nå.

– I forbindelse med behandlingen av klagesaken har vi hatt dialog med Hav Line om rettssaken. Vi er blitt enige om at det ikke er i noen parts interesse å bruke ytterligere ressurser på å få prøvd saken i rettssystemet, sier Ingebrigtsen i meldingen.

- Sikrer arbeidsplasser

- Det er med glede vi har mottatt et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet som medfører at de 120 arbeidsplassene i Hav Line Gruppen as nå er sikret inn i fremtiden. Som nystartet bedrift har det vært utfordrende å leve med den store usikkerheten vi har hatt i over to år, sier styreleder Carl-Erik Arnesen i Hav Line i en melding.

Han takker alle ansatte og kunder for støtte og tillit i perioden med usikkerhet og rettslige prosesser.

- Vi har til nå slaktet og pakket over 50.000 tonn fisk siden oppstart. Båten har levert over alle forventinger på det som den var bygget for, nemlig å sørge bedre fiskevelferd og smittehygiene, kraftig reduserte CO2-utslipp i forbindelse med transport/eksport av laks, samt å få mye tungtransport vekk fra veiene våre, skriver Arnesen.