I et parti som er opptatt av Distrikts-Norge og å sikre arbeidsplasser i et høykostland som Norge,