Daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Hans Fredrik Sørdal, sier