Det var midt i mai at deler av Sør-Troms og nordre Nordland ble rammet av en giftig algeoppblomstring. Ni lakseprodusenter mistet fisk, men i forskjellig grad: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Gratangslaks, Salaks, Nordlaks, Mortenlaks, Ellingsen Seafood, Ballangen Sjøfarm og Cermaq.

Verst rammet ble trolig den familieeide lille lakseprodusenten Sørrollnesfisk. Den har hovedkontor i bygda Sørrollnes, på øya Rolla i Ibestad kommune i Sør-Troms.

Samdrift med Northern Lights

Sørrollnesfisk har samdrift med lakseprodusenten Northern Lights Salmon på andre sida av Astafjorden, i Grovfjord kommune i Troms.