- Vi har hatt mye problemer med trålen, den er blitt mye revet nede på bunnen, forteller skipper og reder Knut Roger Lønning som i skrivende stund befinner seg på Fladen grunn, klar til å sette kursen hjem mot Norge.

Fem døgn
Etter levering så må skipperen få reparert trålen før det bærer ut igjen på feltet hvor det har vært et bra fiske denne uken. "Lønnøy" er imidlertid ikke den eneste som har slitt med redskapsproblemer på dette fisket. Trålen må trykkes hardt ned i bunnen og da blir det lett skader på redskapet.  • LES