Slik oppsummerer Tor Atle Stagersnes i Grimstad starten på årets fiske etter leppefisk på Sørlandet.

Fisket på strekningen fra svenskegrensa til Stadt (62 grader nord), startet fredag morgen. Mandag kom «Frøya» til land med om lag 300 fisk tatt på hundre teiner i en dragning.

– Vi har en gjennomsnitt på tre leppefisker i teina, noe som er å regne som laber fangst. Det er såpass lite fra start at det holder med en dragning for dag. Når det tar seg opp med fangster, er det snakk om fem fisk i hver teine og gjerne to-tre dragninger for dag, sier Stagersnes.