Skjærvik er leder for avdeling for areal og lokalitetsutvikling i lakseoppdrettsselskape. Skjærvik sier at det ikke er samsvar