Norges Sildesalgslag ønsker at eksportavgiften settes opp igjen til 0,75 prosent. I fjor ble avgiften

Administrerende direktør Paul Oma i Sildesalgslaget henvendte seg til fiskeriminister Per Sandberg som holdt innlegg på Pelagisk Arena tirsdag og ba om en oppjustering av avgiften.

– Det holder ikke

– I 2019 skal det brukes 8–9 millioner kroner på global markedsføring av pelagisk fisk. Det holder ikke. Vi i sildelaget er bekymret for at vi kommer til å miste vår sterke posisjon i Japan hvor makrell fra Norge er merkevaren – ikke de ulike selskapene.