Ukentlige rapporter til HI om lodde i torskemager bekrefter disse meldingene.

– Vi får rapporter på forekomstene av lodde i torskemager fra fiskemottak langs kysten. Dette gir en indikasjon på område og tidspunkt for innsiget. De siste ukerapporter på leveranser av fisk til Båtsfjordbruket i Vadsø melder at 30–50 prosent av torsken har lodde i magene, sier Georg Skaret som leder HIs forskningsarbeid på lodde.

– Hva med rapporter fra Vardø?

– Vi har ikke mottatt rapporter fra mottak i Vardø de seneste ukene, sier han.