Ukentlige rapporter til HI om lodde i torskemager bekrefter disse meldingene. – Vi får rapporter på forekomstene av lodde i torskemager fra fiskemottak langs kysten. Dette gir